Welzijn op recept: meer inzicht in elkaars domein nodig

Het actieonderzoek Welzijn op Recept van RIVM en TNO, uitgevoerd in 2022, heeft ons Gezondheidscentrum veel gebracht: huisartsen kunnen op korte termijn verwijzen via Zorgdomein, het aantal uren voor inzet van de welzijnscoach is uitgebreid en er wordt gewerkt aan een nog betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein dankzij nieuwe verbindingen. Lees meer hierover op de website van het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

https://welzijnoprecept.nl/meer-inzicht-in-elkaars-domein-nodig-wie-doet-wat-in-het-traject/