Patiënten in de regio Haaglanden met verdenking op het coronavirus worden voortaan gezien op één centrale Corona Huisartsenpost van Hadoks. Dit is de bestaande huisartsenpost op het Spoedplein van het HagaZiekenhuis op locatie Leyweg. Patiënten kunnen hier alleen terecht na telefonisch contact met de eigen huisarts.

 
Top