Samenwerken binnen de zorg- en dienstverlening

Bij het geven van hulp zijn vaak verschillende zorg- en dienstverleners uit de eerste lijn betrokken. Om u de best mogelijke zorg en begeleiding te kunnen bieden, is de samenwerking door deze hulpverleners voor uw behandeling van groot belang. Daarom werken bij GC De Rubenshoek veel hulpverleners onder één dak, en is de samenwerking goed georganiseerd. Contact tussen de hulpverleners is daardoor regelmatig, makkelijk en snel mogelijk. Hierdoor kan uw behandeling of begeleiding snel worden aangepast, als dat nodig en zinvol is.

Komt u bij verschillende hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts en de apotheek? Of de huisarts, fysiotherapeut en de diëtist? Of de huisarts en maatschappelijk werker? Zij maken samen met u een persoonlijk behandelplan waarin de hulp afgestemd wordt naar uw situatie en rekening houdend met uw wensen.

 
Top