Depressieve klachten

Uit gesprekken met wijkbewoners komt naar voren dat het belangrijkste gezondheidsprobleem van mensen in de Schilderwijk stress is. Gevoelens van stress kunnen leiden tot depressieve klachten zoals somberheid, het gevoel dat niets zinvol meer is en nergens meer plezier aan kunnen beleven. Deze klachten kunnen zo ernstig zijn dat mensen dit zelf niet meer kunnen oplossen en dat ze hierbij hulp nodig hebben.

In 2015 is de Rubenshoek gestart met een programma ‘Depressieve Klachten’, waarbij alle hulpverleners die werken met mensen met depressieve gevoelens op zo’n manier met elkaar samenwerken dat u die zorg krijgt die nodig is.

Allereerst is er de huisarts met wie u uw klachten kunt bespreken. De huisarts werkt nauw samen met een speciaal opgeleide hulpverlener, de POH-GGZ. Samen met u brengen zij uw problemen in kaart. Het kan hierbij ook gaan om problemen door hoe u woont, of u werk heeft en zo ja hoe dit gaat, of er misschien geldproblemen zijn of andere problemen waar u zich zorgen over maakt. Wanneer dit allemaal duidelijk is, wordt besproken welke zorg u nodig heeft. Dit kan bij iemand binnen het gezondheidscentrum zijn zoals de psycholoog, de maatschappelijk werker of  bijvoorbeeld de sociaal raadsman. Het kan zijn dat een paar gesprekken en goede adviezen voldoende zijn, maar het kan ook zijn dat hulp van verschillende hulpverleners nodig is of juist gespecialiseerde intensieve zorg. Dit wordt met u overlegd.

Mensen die voor hun depressieve gevoelens medicatie nodig hebben, worden, zolang ze medicatie gebruiken, regelmatig gecontroleerd door de POH-GGZ. Zij zal een gesprek hebben en een aantal vragen stellen waarmee geschat kan worden hoe ernstig de situatie is.

We willen met dit programma iedereen met depressieve klachten de zorg geven die nodig is, waarbij u zich echt gehoord en geholpen voelt.

Als u meer wilt weten over dit zorgprogramma, vraag het dan gerust aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij geven graag meer informatie.

 
Top