Fysiotherapie Rubenshoek

Welkom op de pagina van Fysiotherapie Rubenshoek. Onze praktijk biedt al meer dan 30 jaar fysiotherapeutische informatie, advies, begeleiding en behandeling in de Schilderswijk.

Wij streven naar hoge kwaliteit en houden zoveel mogelijk rekening met verschillen in mensen, achtergrond en culturen.

Patiënten gaven ons als rapportcijfer gemiddeld een 8,6 !
Bekijk certificaat klanttevredenheidsonderzoek 2015

Praktijkfolder
Bekijk onze praktijkfolder

OVER ONS
Onze fysiotherapeuten zijn deskundig op het gebied van -problemen met- bewegen en zijn ingeschreven in BIG-register en het ‘Centraal Kwaliteits Register’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Werkzaam zijn:

 • Dhr. Floris Doove
 • Mw. Mea Ferreira
 • Mw. Emma Siemensma
 • Mw. Marleen Sibeijn MSc

OPENINGSTIJDEN :
Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Op dinsdagavond is er–op afspraak- mogelijkheid de praktijk tot 21.00 uur te bezoeken.

AANBOD:
De fysiotherapeuten in De Rubenshoek bieden:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Psychosomatische fysiotherapie

Specialisatie en ervaring op het gebied van onder andere:

 • Revalidatie na operatie
 • Revalidatie bij neurologische aandoeningen
 • Training bij long-aandoeningen zoals COPD
 • Training bij artrose en diabetes
 • Training bij claudicatio intermittens (etalagebenen)
 • Goedaardige duizeligheidsklachten (BPPD)
 • Spanningsklachten, bv hyperventilatie/paniekaanvallen, slaapproblemen, spanningshoofdpijn
 • Bekkenklachten tijdens en na zwangerschap
 • Urine-incontinentie

WAAROM FYSIOTHERAPIE?
Onze fysiotherapeuten informeren, adviseren, begeleiden en behandelen bij de aanpak van uw bewegings- en gezondheidsproblemen. Of om de kans op deze problemen te verkleinen.

Dit betreft klachten over:

 • het bewegingsapparaat: gewrichten, spieren, bloedvaten en zenuwstelsel (bv. gewrichtsstijfheid en bewegingsbeperking, hoge spierspanning, afname spierkracht, doorbloedingsstoornis, zenuwuitval of pijnklachten)
 • het ademhalingsstelsel: longen en ademhalingsspieren (bv. kortademigheid bij inspanning of benauwdheid bij longaandoeningen)
 • lichamelijke reacties op spanning (bv. verhoogde spierspanning, spanningshoofdpijn, hyperventilatie, slaapstoornissen en andere lichamelijke stressreacties)
 • de bekkenbodemregio (bv. ongewenst urineverlies of klachten rondom zwangerschap en bevalling)
 • het handhaven van een gezond lichaamsgewicht bij beperking in lichamelijke activiteiten (bv overgewicht en diabetes)
 • het handhaven van evenwicht (bv goedaardige duizeligheid)

AANMELDING:
Aanmelding kan bij de receptie van de Rubenshoek (tel. 070 4452222)
Houdt bij uw aanmelding de volgende gegevens bij de hand:

 • naam, geboortedatum, adres, postcode, telefoonnummer(s)
 • Burger Service Nummer (BSN)

U kunt op eigen initiatief naar een fysiotherapeut. Of na verwijzing door een arts. Als uw arts op de verwijsbrief vermeldt dat huisbezoek noodzakelijk is, worden de extra kosten hiervoor door uw verzekering vergoed.

INTAKE (1e GESPREK)
Neem bij het eerste gesprek mee:

 • Uw geldig Nederlands identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs, vreemdelingendocument of paspoort)
 • Als u bent verwezen door een arts: uw volledig ingevulde verwijzing, met stempel en handtekening van de verwijzer overzicht van eventueel medicijngebruik
 • Als u zich op eigen initiatief (zónder verwijzing van een arts) aanmeldt, voert de fysiotherapeut eerst een screening uit. Dit is een vraaggesprek om te beoordelen of eerst overleg nodig is met uw huisarts, voordat de fysiotherapeut u kan helpen bij het aanpakken van uw klachten. Hiervoor rekent uw zorgverzekeraar een extra zitting.

AFSPRAAK AFZEGGEN
Zeg uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af als u verhinderd bent. Dan kan iemand anders op die tijd geholpen worden.
Komt u niet op uw afspraak en heeft u deze niet tenminste 24 uur ervoor afgezegd? Het wegblijftarief is maximaal € 37,=. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en kunnen bij u in rekening worden gebracht.

TARIEVEN EN VERGOEDING
Indien mogelijk wordt u door de fysiotherapeut zo goed mogelijk geïnformeerd over de vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit biedt echter geen garantie. Wij adviseren u om zelf uw polis te checken en zelf bij te houden wanneer de maximale vergoeding is bereikt.

Vertel uw fysiotherapeut wanneer u hetzelfde jaar al een andere praktijk voor fysiotherapie of oefentherapie Mensendieck/Cesar heeft bezocht.

Wanneer de fysiotherapeutische verrichtingen niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed worden, of bij een restitutiepolis, worden de kosten bij iedere afspraak contant met u afgerekend.

Klik op Tarievenlijst 2022 fysiotherapie om de tarievenlijst te downloaden

KLACHTENREGELING
Klachten over de praktijk, uw fysiotherapeut of de behandeling nemen wij serieus. Bij voorkeur bespreekt u deze eerst met uw fysiotherapeut of de praktijkhouder. Ook kunt u uw klachten mailen naar  fysiotherapie.rubenshoek@gmail.com . Mocht dit voor u onvoldoende zijn dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het gezondheidscentrum of van het KNGF.

DOCUMENTEN

Download onze Privacy policy.

 
Top