Diabetes/longspreekuur

De diabetesverpleegkundige houdt spreekuur op dinsdag en vrijdag. – De longverpleegkundige houdt spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.

Deze spreekuren kunnen alleen worden bezocht na verwijziging van de huisarts.

De praktijk is aangesloten bij de Diabetes Zorggroep ELZHA. Er wordt gewerkt volgens een vast protocol. Ook wordt informatie uitgewisseld om de zorgindicatoren vast te leggen. Deze zorgindicatoren worden besproken en de uitkomsten worden gebruikt om de zorg verder te verbeteren.

 
Top