Herhaalrecepten

1. Aanvragen van herhaalrecepten via de Receptenlijn van de praktijk: U belt het praktijknummer: 070 44 522 44 U krijgt een keuzemenu te horen. Toets 1 voor het inspreken van een herhaalrecept. U krijgt eerst te horen hoe u medicijnen aanvraagt. Voor een recept hebben we de volgende gegevens van u nodig:

– De naam van de persoon voor wie u het recept aanvraagt

– De geboortedatum van deze persoon

– Het huisadres van deze persoon

– Het telefoonnummer waar u zelf bereikbaar bent

– De naam van het medicijn dat u aanvraagt

– De sterkte van dit medicijn

– Hoeveel keer per dag de persoon dit medicijn gewoonlijk inneemt Als u een herhaalrecept via de telefoonlijn aanvraagt, dan ligt het een werkdag later klaar bij de apotheek Rubenshoek of bij de apotheek die u heeft opgegeven, als het recept door de huisarts akkoord is bevonden en u bent ingeschreven bij deze apotheek. Anders ligt het de eerstvolgende werkdag na 16.00 uur klaar bij de receptie van De Rubenshoek. Als de huisarts om welke reden dan ook het gevraagde recept niet kan afgeven, belt de praktijk u hierover.

2. Aanvragen van herhaalrecepten via de Receptenbus aan de balie van de praktijk: U neemt een leeg medicijndoosje mee, waar nog een etiket op zit. U doet dit doosje in een envelop en schrijft op deze envelop de naam en geboortedatum van de persoon voor wie deze medicijnen worden aangevraagd. U doet deze envelop in de blauwe receptenbus naast de balie. Recepten liggen een werkdag later klaar bij de apotheek De Rubenshoek of de apotheek die u heeft opgegeven, als het recept door de huisarts akkoord is bevonden.

3. Aanvragen van herhaalrecepten bij de assistente (uitsluiten van 10.00-13.00 uur en 13.30-.15.00 uur): Recepten die ’s morgens zijn aangevraagd, liggen na 13.00 uur klaar. Recepten die ’s middags zijn aangevraagd, liggen een werkdag later klaar bij de receptie van De Rubenshoek of de apotheek die u heeft opgegeven.

 
Top