Informatie-uitwisseling

Huisartsenpraktijk Mozaiek wisselt informatie uit met apotheken, het gezondheidscentrum De Rubenshoek, de ketenzorggroep ELZHA en de doktersnachtdienst. Daarnaast is de praktijk aangesloten op het LSP (Landelijke Schakelpunt). Dat betekent dat er landelijk informatie kan worden uitgewisseld, via een streng beveiligd systeem. Huisartsenpraktijk Mozaiek hanteert een eigen privacy-reglement. U kunt dat hier downloaden (privacy reglement Mozaiek). Voor de uitwisseling van informatie in het LSP volgt de praktijk de voorwaarden van de VZVZ. Deze zijn te vinden op de website van de VZVZ (www.vzvz.nl). Voor gebruik van het LSP is van elke ingeschreven patiënt (vanaf 12 jaar) toestemming nodig. De praktijk kan u hiernaar vragen.

Bij inschrijving in de praktijk vragen wij uw toestemming voor de verschillende uitwisselingen van informatie tussen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

 
Top