Klachtenregeling

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen, maar het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt uw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt U bij de centrale receptie van het gezondheidscentrum melden dat u een klacht wilt indienen. Deze brengt u in contact met de leidinggevende die uw klacht in behandeling zal nemen. Bij de centrale receptie kunt u een folder krijgen over de klachtenprocedure. Deze is er in het Nederlands, Turks en Arabisch.

Is het probleem niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een officiële klacht indienen bij een klachtencommissie. Voor hulp of advies bij het indienen van een officiële klacht, kunt u contact opnemen met de Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) Den Haag. Tel. 0900-2437070 of via de website van Zorgbelang http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=243

 
Top