Missie en Visie

Missie

De missie van gezondheidscentrum De Rubenshoek luidt: het bieden van geïntegreerde gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, afgestemd op de behoeften van de bevolking van de Haagse Schilderswijk.

Visie

De missie is als volgt uitgewerkt in onze visie:

  • Wij leveren zorg gericht op welzijn en gezondheid, afgestemd op diverse leefwijzen en culturen.
  • Wij bieden een samenhangend aanbod dat laagdrempelige toegankelijk is voor de bewoners in de wijk.
  • De zorg en hulp is toegankelijk en gastvrij en wordt aangeboden door een team dat continuïteit biedt en goed afstemt.
  • Iedereen heeft recht op kwalitatief hoge zorg volgens de standaard.
  • Wij werken met aandacht en respect voor ieders eigenheid in onderlinge verbondenheid en samenwerking.
  • Wij hanteren een positieve benadering en stimuleren zelfredzaamheid. We streven er naar de patiënt/cliënt medeverantwoordelijk te maken voor eigen gezondheid en welzijn. (preventie)
  • We hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften binnen de samenleving.
 
Top