Hoe kunnen zorgverleners wijkbewoners stimuleren tot een gezondere leefstijl? Op initiatief van de Rubenshoek zijn daarover gesprekken gevoerd met wijkbewoners. Bij de laatste dialoog, op 6 maart jl. waren 50 wijkbewoners en 30 hulpverleners aanwezig. De behoefte aan onderlinge gesprekken blijkt groot. Daarom proberen we om geld te krijgen voor een vervolgproject. Ook  Zebra Welzijn en GGD Den Haag zijn hierbij betrokken.

 
Top