Onze organisatie

De Rubenshoek is een gezondheidscentrum in de Schilderswijk in Den Haag. Binnen het centrum werken verschillende disciplines op basis van gelijkwaardigheid samen. We zijn een multidisciplinair samenwerkingsverband, een centrum voor Geïntegreerde EerstelijnsZorg (GEZ).

In de dagelijkse praktijk hebben de hulpverleners in de Rubenshoek te maken met meervoudig en complexe vragen die maken dat we moeten samenwerken.

De organisaties aanwezig in het centrum zijn niet in loondienst. Zij werken volgens een samenwerkingsovereenkomst samen in het centrum en de wijk. De eindverantwoording voor het beleid voor het geïntegreerde samenwerkingsverband ligt bij de directeur-bestuurder.

Ons samenwerkingsverband bedient ruim 10.000 patiënten. Dit samenwerkingsverband valt onder de Stichting Gezondheidscentrum de Rubenshoek. Naast het samenwerkingsverband is de directeur-bestuurder ook verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het beheer van het gezondheidscentrum, ondergebracht onder de Stichting Beheer Gezondheidscentrum de Rubenshoek.

Raad van Toezicht

De Rubenshoek heeft een Raad van Toezicht (RvT) die toeziet op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd en de directeur-bestuurder met advies terzijde staat.

De RvT werkt, voor zover van toepassing, volgens de Governance code Zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. K. Baart, voorzitter
  • Mw. M. Talstra, lid
  • Mw. H.P.C. van der Pluijm, lid

Raad van Bestuur

  • Mw. A.J. de Boer, directeur-bestuurder