Spreekuren

Als u op het spreekuur wilt komen moet u altijd een afspraak maken. Belt u dan tussen 8.30 en 12.00 uur met 070 445 22 55.

Maak een paar dagen van te voren een afspraak want de spreekuren zijn altijd druk. U kunt niet altijd voor dezelfde dag een afspraak maken.

Huisartsen spreekuur
U kiest een vaste huisarts die uw aanspreekpunt is. De huisartsen werken op de volgende dagen:

Dhr.Wuister werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag en vrijdag. Hij werkt samen met Mw. Hatif en de AIOS.

Mw. Hatif werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Mw. van der Bij werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag en werkt samen met Mw. van der Zijden.
Mw. van der Zijden werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Mw. van Luin werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag en werkt samen met Dhr. Uitewaal.
Dhr. Uitewaal werkt op maandag, dinsdag en woensdag ochtend.

Assistenten spreekuur
Bij de assistente komt u meestal via de huisarts o.a. voor wondverzorging, urine onderzoek, uitspuiten van oren, uitstrijkjes, bloeddruk meten, bloedonderzoek en informatie.

Wratten spreekuur
Dagelijks kunt u voor uw wratten komen op het wratten-spreekuur van 13.30 tot 16.00 uur. Zonder afspraak! Wél melden aan de balie!

Diabetes spreekuur
Er is de gehele week een diabetesverpleegkundige aanwezig.

Dit spreekuur kan alleen bezocht worden als de huisarts dat nodig vindt.

COPD/ASTMA spreekuur
De long-verpleegkundige houdt een eigen spreekuur die u op verwijzing van uw huisarts kunt bezoeken.

GGZ spreekuur
Dit spreekuur is op verwijzing van de huisarts te bezoeken.

 
Top