Home » Privacy

Privacy

Alle medewerkers van het gezondheidscentrum hebben geheimhoudingsplicht. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten hebben inzage in uw medische dossiers.