Home » Ruimte huren in de Rubenshoek

Ruimte huren in de Rubenshoek

Het is mogelijk om binnen de Rubenshoek ruimte te huren voor het houden van spreekuren. Hiervoor worden uitsluitend hulp- en dienstverleners toegelaten waarvan:

  • De kwaliteit zeker is
  • Verwacht wordt dat samenwerking een meerwaarde oplevert voor de bewoners van de wijk.
  • Informatie kunt u opvragen via info@rubenshoek.nl