Samen met WijkZ is De Rubenshoek gestart met Welzijn op Recept. Op verwijzing van een huisarts, psycholoog, fysiotherapeut of andere hulpverlener, kunt u een afspraak maken met de Welzijnscoach. Deze verkent met u welke activiteiten u leuk en/of zinvol vindt om te gaan ondernemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk, een cursus of een gespreksgroep, maar dat hangt er van af wat u wilt. De welzijnscoach wijst u de weg naar instanties waar u hiervoor terecht kunt.