Werkafspraak prenatale zorg

De verloskundigen, fysiotherapeuten en huisartsen binnen de Rubenshoek hebben afspraken gemaakt over de afstemming van zorg aan vrouwen met een zwangerschapswens en aan zwangeren. Deze afspraken gaan over bijv. prenatale onderzoeken, voorlichting, informatie-uitwisseling en medicatieadviezen.
Ieder half jaar wordt besproken of de afspraken nog actueel zijn en zo nodig bijgesteld.

Wilt u meer weten over deze werkafspraken, vraag het dan gerust aan uw huisarts, verloskundige of fysiotherapeute.

 
Top