Onze ambitie: op de wijk gerichte samenwerking

De Rubenshoek is een gezondheidscentrum in de Schilderswijk in Den Haag. Binnen ons centrum werken verschillende disciplines op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samen. We zijn een multidisciplinair wijkgericht samenwerkingsverband. We werken samen voor de inwoners van de Schilderswijk omdat we dagelijks te maken hebben met meervoudige complexe hulpvragen die maken dat we moeten samenwerken. Onze hulp is gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen en het optimaliseren van de kwaliteit van zorg in de Schilderswijk. Onze ambitie realiseren we door in te zetten op een krachtige basiszorg, samenwerking in de wijk en positionering van de Rubenshoek als expertisepartner. We werken samen aan een lerende organisatie, we werken als eenheid en zoeken de samenwerking met professionals binnen de Rubenshoek en in de wijk actief op. Meer lezen over onze ambities, klik dan op de factsheet hieronder.